Career
心細   居樂業

大安主要生產電線、插頭跟電源線加工,是一間自有品牌的專業製造公司
如果你認真看待自己的人生,有責任心跟企圖心,大安可以成為你的選擇
我們提供良好的薪資福利與安全的工作環境,竭誠歡迎每一位認真、細心的優秀人才,一起成為大安的夥伴,共創美好新未來


                                                                                                                                                                                                                                                                                (圖片由 upklyak 在 Freepik 上提供)